Bilindiği gibi mobil iletişim teknolojileri süratle gelişiyor ve değişiyor. 3G ile hayatımıza giren mobil veri/internet hizmeti 4.5G ile yüksek hızlı genişbant hizmetler sunmak üzere geliştirilmiş ve yüksek hız, düşük gecikme...