İzlenebilirlik kavramı yönetim sistemleri açısından genel olarak bakıldığında bir ürün veya hizmetin geriye doğru takip edilebilir olmasıdır. İşte bu izlemeyi yapabilmek için işletmelerin metot geliştirmesi ve uygulaması gerekliliği ortaya çıkmaktadır....