Savunma ve havacılık sektörü son yıllarda ülkemizde ciddi bir ilerleme kaydetmiştir. Bu ilerlemeye paralel olarak sektörde ERP sistemleri de önem kazanmaktadır.

Savunma ve havacılık

Savunma ve havacılık sektörü neden ERP kullanıyor?

Bunun üretimsel ve lojistik olarak birçok sebebi bulunmaktadır ama bu yazımda bu konulardan ziyade izlenebilirlik üzerinde duracağım.

İzlenebilirlik

İzlenebilirlik kavramı yönetim sistemleri açısından genel olarak bakıldığında bir ürün veya hizmetin geriye doğru takip edilebilir olmasıdır.

Sektör özelinde uzun yıllar süren tasarım ve üretim süreçleri sonunda müşterilerin yıllarca kullanacağı ürünlerini teslim aldıktan yıllar sonra bile herhangi bir sorun yaşadıklarında sorunun kaynağının bulunabilmesi ve sorunun çözümü için üründe kullanılan tüm bileşenlerin özellikleri ve gerekli veriler ERP sistemleri ile elektronik olarak kayıt altına alına bilmekte ve bu sayesinde izlenebilirlik uzun yıllar boyunca sağlanabilir.

Bu verilerin elektronik ortamda saklanması verilere ulaşma hızımızı artırır ve verilerin kaybolma/kullanılamaz hale gelme riskini ortadan kaldırır.

Örneğin; 1980 model bir uçağın kazası sonrasında, uçağın üretiminde kullanılan civatalardan, günümüze kadar yapılan tüm bakımlarına ve kullanılan ürünlerin özelliklerinden, hammaddelerin lot numaralarına ve operasyonları yapan teknik personelin kalifikasyonuna kadar birçok çeşitli bilginin izlenebilirliği sağlanmaktadır.

Uçak bakımı

Savunma ve havacılık sektörü özelinde, izlenebilirlik geçmişte hardcopy olarak yapılmakta bu sebepten sağlıklı ve hızlı çözümler alınamamaktaydı. Günümüzde ise bu sorun ERP gibi yazılımlar sayesinde çözülmekte ve uzun yıllar boyunca geçmişe yönelik izlenebilirlik sağlanmaktadır.

Kaynakça:

  1. https://www.asbcert.com.tr/kalite/izlenebilirlik-nedir/
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Produce_traceability