Stok Yönetimi

Stok, bir firmanın üretim yapabilmek için elinde bulundurduğu hammadde, yarı mamul, mamul ya da varlıklar tabii ürünlerdir.

Stok tutmak, üretim firmalarının maliyet kalemlerinden biridir. Her maliyet gibi stok da alternatif maliyet yükseltilmeden kontrol altında tutulmalıdır. Hem üretim talebini karşılayacak kadar stok elde bulundurulurken hem de lojistik, saklama, aşınma vb. maliyetler düşürülmeye çalışılır. ERP sistemleri sayesinde stok yönetimi kolaylıkla sağlanmaktadır.

Stok Yönetimi resim1

Neden Stok Tutulur?

Belirli dönemlerdeki talep artışını karşılama

Bir bakkal dükkanımız olduğunu düşünelim. Bakkalımızda şekerleri talebe göre çok ve çeşitli tutmaya çalışırken, son kullanma tarihleri yaklaşmadan tüketilmesi için çaba gösteririz. Şeker (Ramazan) Bayramı gelirken şeker stokunu arttırırken, aşağı yukarı bir talep tahmini yapar ona göre sipariş verir, depomuzun aldığı kadarını saklarız. Bayram geçtikten sonra hala stoğumuzda şeker varsa ve bu şekerleri son kullanma tarihlerinden önce tüketemediysek stok yönetimini yanlış yapmışız demektir.

Bakkal örneğimizde olduğu gibi belli dönemlerde karşılaşılan talep artışını yetişebilmek için stok tutulur. Stoklu olan ürünler talep oluştuğunda piyasaya arz edilebilir.

Hazırlıksız yakalanmama

Her ne kadar ticari faaliyet bir takım hesaplamalar ve tahminlerle kontrol altında tutulmaya çalışılsa da talep, arz ve ürün tedariği üçgeninde ortaya çıkabilecek önceden tahmin edilemeyen değişmelere karşı hazırlıklı olmak için stok tutulabilir. Bu sayede herhangi bir ürün ya da hammaddeye karşı ortaya çıkan talep sorunsuzca karşılanır.

Tedarik maliyetlerini düşürmek

Bir ürünün topluca sipariş verilmesi tedarik maliyetlerini düşürecektir. Hem lojistik hem de parça başı maliyet düştüğü için sürekli talebin olduğu ürün/hammeddeler yüksek hacimlerde alınarak stokta tutulabilir.

Spekülatif nedenler

Örneğin hammadde ya da nihai mal fiyatlarının yakın zamanda artacağı beklentisi karşısında işletmeler, bu fiyat dalgalanmasından etkilenmemek için stok tutma yoluna gidebilirler.

Eğer üretiminizin ana hammaddelerinin fiyatlarında dalgalanmalar yaşanıyorsa zaman zaman bu tip stok tutma stratejileri uygulayabilirsiniz.

Stok yönetimi üretim ve arz sürecini doğrudan etkiler. Bir işletmenin devamlılığı ve karlılığı için hayati önemdedir. Her işlem gibi stok yönetimi yapmanın da avantajları ve dezavantajları vardır.

ERP İle Stok Yönetimi

Çeşitli yöntemler ile stok yönetimi yapılabilmektedir. Bunlardan biride ERP çözümleri aracılığıyladır.

Neden ERP?

ERP sistemleri ile;

  • Üretim süreçleri düzenli ve sürekli devam etmesini sağlar. Böylece hammadde ya da ürün eksikliğinden dolayı üretim süreci durmaz veya aksamaz.
  • Gereksinimler doğru belirlenip, yönetildiğinde finansal yönetim etkinlik kazanır.
  • Tedarik ve satış süreçleri düzene girer, böylece maliyet düşer.
  • Maliyet muhasebesi daha rahat yapılabilir.
  • Üretim süreçleri gerçeğe daha yakın olur ve yönetilmesi kolaylaşır.
  • Malzeme, ürün kaybı en aza indirilir.
  • Ürünlerin ve hammaddelerin geçmişe yönelik izlenebilirlik

ERP sistemlerinin yukarıda belirtildiği gibi faydaları bulunmaktadır.

Stok Yönetim fabrikadaki adam resmi
ERP sistemleri ile online ürün kontrolü

Kaynakça:

  1. https://www.parasut.com/blog/stok-yonetimi-nedir-nasil-yapilir
  2. https://www.workitive.com/events/akilli-stok-yonetimi-2