İZLENEBİLİRLİK

İzlenebilirlik kavramı yönetim sistemleri açısından genel olarak bakıldığında bir ürün veya hizmetin geriye doğru takip edilebilir olmasıdır. İşte bu izlemeyi yapabilmek için işletmelerin metot geliştirmesi ve uygulaması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu noktada kuruluşu faaliyet alanına veya ürün / hizmete bağlı olarak değişik uygulamalar görülebilmektedir. Erp ile izlenebilirlik sağlanabilmektedir.

Örneğin bazı kuruluşlar ürünlere parti numarası , karman numarası , seri numarası gibi bir takım numaralar vermekte bazıları üretim tarihi bilgisini ambalajlarına koymaktadır. Tüketici ürün üzerinde görmüş olduğu bu bilgiyi üreticiye verdiğinde ( özellikle bir şikayet vb. gibi durumlarda ) üretici firma kendi içinde kurduğu izlenebilirlik sistemi vasıtasıyla o ürünün sevkıyat tarihine , depo çıkışına , son kontrolüne ürünün üretildiği makineye , makineyi kullanan operatöre , ara kontrollere , kullanılan ham madde ve yardımcı malzemelerin depoya girişine ve girdi kontrollerine ve hatta o hammadde ve yardımcı malzemelerin alındığı tedarikçi firmalara kadar kendi içindeki geriye dönük bütün kayıtlarını inceleyebilmektedir. Böylece varsa hatalı işlemler vb. bu sistem yardımıyla problemi rahatlıkla kendi içinde tespit etmekte ve tekrarını önleyebilmek için tedbirler geliştirebilmektedir.

Barkod

Erp gibi yazılımsal çözümler sayesinde artık izlenebilirlik çok daha kolay bir hal almıştır. Erp ile izlenebilirlik günümüzde birçok ürünün üreticiden son tüketiciye ulaşıncaya kadar ve hatta ürünün kullanım süreci boyunca takip edilebilmesini sağlamaktadır.

Neden barkodlama yapılır?

Barkod ürününüze tanımlanan software olarak tanımlanan kodun fiziksel olarak ürün ile ilişkilendirilmesidir. Barkod vasıtasıyla ürün&bilgileri sonraki aşamalarda veya müşteri tarafından izlenebilir.

Barkod;  Barkod çubuk kod ya da çizgi im, verilerin görsel özellikli makinelerin okuyabilmesi için çeşitli kodlama yöntemleriyle sunulmasıdır.

Erp ile izlenebilirlik

Erp ile izlenebilirlik kavramı daha önce açıkladığım izlenebilirlik kavramının yazılımsal olarak yapılmasıdır.

Erp ile izlenebilirliğin sağlanabilmesi için uygulanması gereken adımlar.

  • Ürünün maruz kaldığı tüm operasyonlar belirlenmeli
  • Süreç Erp sistemine yazılımsal olarak tanımlanmalı
  • Her aşamada sisteme veri girişi yapılmalı
  • Oluşan verilen sisteminde kayıt altına alınır
  • Ürüne göre yapılacak veri paylaşımı çeşidine karar verilir (ürüne özel / müşteriye özel / Herkese açık)

Belirtilen adımlar vasıtasıyla Erp sistemlerinde izlenebilirlik sağlanabilir.

İzlenebilirlik günümüzde birçok sektörde sadece üretim süreçleri için veya bir ürün müşterisine ulaştığı anda biten bir süreç değildir. Örneğin; satın aldığınız bir arabanın periyodik bakımlarını yaptırmanız ve yıllar sonra bile daha önce arabanız da yapılan tüm bakımların kayıt altında kalması gibi

Ürünlerin kullanım aşamasında bile izlenebilirliğinin devam etmesi ürünlerin uzun yıllar güvenilir şekilde kullanılabilmesini sağlar.

Günümüzde birçok sektör bundan faydalanmaktadır. Otomotiv, Savunma ve havacılık, Elektronik ürünler, Gıda vb. sektörler Erp ile izlenebilirlikten faydalanmaktadır.

KAYNAKÇA