ERP

ERP, Kurumsal Kaynak Planlama anlamına gelen “Enterprise Resource Planning” kelimelerinden oluşmaktadır.

ERP bir organizasyonun tüm veri ve proseslerinin tek bir noktada entegre edildiği bilgi sistemleridir. Genellikle ERP sistemleri donanım ve yazılımın da dahil olduğu çok sayıda bileşen içerir. Çoğu ERP sistemi entegrasyonu gerçekleştirebilmek için, organizasyon genelinde bulunan çok sayıdaki fonksiyonlardan elde ettiği verilerini depolamak için birleştirilmiş veritabanı kullanmaktadır.

İşletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel addır. Kurumsal kaynak planlaması (ERP) sistemleri, bir işletmenin tüm veri ve işlemlerini bir araya getirmeye veya bir araya getirilmesine yardımcı olmaya çalışan ve genelde kullanımı kolay olan sistemlerdir. Klasik bir ERP yazılımı işlem yapabilmek için bilgisayarın çeşitli yazılım ve donanımlarını kullanır. ERP sistemleri temel olarak değişik verilerin saklanabildiği bütünleşik bir veritabanı kullanırlar.

ERP NEDİR?

Kurumsal kaynak planlaması, işletmenin kaynaklarının birleştirilip, verimli olarak kullanılması için tasarlanmış sistemlere denmektedir. ERP kavramı ilk olarak üretim çevrelerinde kullanılmaya başlansa da; günümüzde ERP sistemleri çok daha geniş bir alanda telaffuz edilmektedir. ERP sistemleri, bir işletmenin iş alanına ya da ismine bakmadan, işletmenin tüm temel işlemlerini kendi yapısı altında toplayabilir. İşletmenler, kâr amacı olmayan kuruluşlar, vakıflar, hükümetler veya diğer varlıklar ERP sistemlerini kullanabilirler.

ERP NERELERDE KULLANILIR ? ERP ENTEGRASYONU NASIL YAPILIR ?

Bir ERP yazılımı bünyesinde genelde bağımsız olarak çalışan üretim, finans, müşteri ilişkileri yönetimi, insan kaynakları, stok yönetimi gibi çeşitli uygulamalar bulunabilir. ERP bu çeşitli uygulamaları modüller bir yapıda sunarak kullanıcın doğru ve tam isteklerini karşılamak üzere yapılanmaktadır.

ERP Entegrasyonu, yapabilmek için öncelikle firmanın kendi ihtiyaçlarını belirlemesi gerekmektedir. Bu ihtiyaçları belirlerken aynı zamanda ERP’ye hangi verileri ne miktarda aktarabileceğinizi de belirlemeniz gereklidir. Eğer sisteme yeterince veri girişi yapamazsanız sistemden doğru çıktılar almazsınız. Yani ERP Entegrasyonu yapabilmek için öncelikle ERP’den hangi çıktıları isteğiniz değil programa hangi verilerin girişini yapabileceğinizi belirlemeniz gereklidir.

ERP KULLANIM ALANLARI

ERP KULLANIM ALANLARI

* Üretim
– Malzeme listeleme işlemleri
– Kapasite analizi
– İş Emri yönetimi
– Kalite Kontrol
– Maliyet yönetimi
– Üretim işlemleri
– Üretim akışları

* Tedarik Zinciri Yönetimi
– Envanter yönetimi
– Sipariş girişi
– Satın alma
– Ürün yapılandırması
– Tedarikçi çizelgeleri

* Mali Yönetim
– Genel hesap defteri
– Nakit yönetimi
– Nakit çıkışları
– Nakit girişleri
– Durağan varlıklar

* Proje Yönetimi
– Maliyet hesaplama
– Listeleme işlemleri
– Süre ve harcama analizleri
– Faaliyet yönetimi

* İnsan Kaynakları Yönetimi
– İnsan kaynakları
– Maaş bordroları
– Çalışanların çalışma süresi ve devamlılığı

* Müşteri İlişkileri Yönetimi
– Satış ve pazarlama
– Komisyonlar
– Hizmetler
– Müşteri sözleşmeleri
– Yardım hattı desteği

* Müşteriler, tedarikçiler ve çalışanlar için kişisel ve genel kullanıcı arayüzleri

SONUÇ

ERP sistemleri geniş kullanım alanları ile firmalara, software (yazılım) destek olur ve zorlu iş süreçlerini daha kolay hale getirir. Büyük firmalardan kobilere ve hatta küçük işletmelerin iş süreçlerini kolaylaştırır.

KAYNAKÇA

  1. https://www.dia.com.tr/erp-nedir-firmalar-neden-erp-kullanmali/
  2. https://www.orderease.com/community/what-is-erp-integration