Bilindiği gibi mobil iletişim teknolojileri süratle gelişiyor ve değişiyor. 3G ile hayatımıza giren mobil veri/internet hizmeti 4.5G ile yüksek hızlı genişbant hizmetler sunmak üzere geliştirilmiş ve yüksek hız, düşük gecikme süresi, yüksek kapasitede mobil internet sağlamıştır. 5G’de ise daha yüksek hız ve daha düşük gecikme süresi hedeflenmektedir. 5G’nin getireceği bu imkanlar yalnızca elektronik haberleşme sektöründe değil birçok sektörü de beraberinde değiştirecektir. IoT (nesnelerin interneti), otonom araçlar, Endüstri 4.0, arttırılmış gerçeklik (AR), uzaktan ameliyatlar bunlardan yalnızca bazılarıdır. 5G’ye geçiş süreci gerek dünyada gerekse ülkemizde önemli konulardan birisidir. Ülkemizde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), GSM operatörleri, üreticiler, altyapı sağlayıcılar ve üniversiteler işbirliğinde 5G’ye geçiş çalışmaları sürdürülmektedir. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği şekilde bu geçiş yerli 5G altyapısı ile gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Hem ülkemizde hem de dünyada Covid-19 salgını ile uğraştığımız bu günlerde 5G getireceği teknolojik imkanlar dışında farklı bir şekilde gündeme gelmiştir. Son çıkan haberler 5G baz istasyonlarının korona virüsü yaydığı yönündedir. 5G’yi korona virüsüne bağlayan komplo teorileri sosyal medyada hızla yayılmaktadır. Hatta İngiltere’de Birmingham şehri başta olmak üzere bazı yerlerde baz istasyonlarına saldırlar gerçekleştirilmiştir. Konu ile ilgili olarak Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nin (ITU) neler söylediklerine bir bakalım:

1. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)

Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında ciddi eleştirilere maruz kalmış ve gerekli tedbirleri almadığı iddia edilmiştir. Ayrıca maske kullanımı konusunda söyledikleri hala tartışılmaktadır. Son olarak “Efsane Avcıları” adı altında bir yazı paylaşarak halkı doğru bilinen yanlışlar konusunda uyarmak istemiştir. Biz 5G kapsamında neler söylediğine bakalım:

Virüsler radyo dalgaları/mobil ağlarda dolaşamaz. Covid-19, 5G mobil ağları olmayan birçok ülkede yayılıyor. Covid-19, enfekte bir kişi öksürdüğünde, hapşırdığında veya konuştuğunda respiratory damlacıkları yoluyla yayılır. Ayrıca insanlar kontamine bir yüzeye ve daha sonra gözlerine, ağzına veya burnuna dokunarak enfekte olabilir.

https://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/myth-busters/web-mythbusters/eng-mythbusting-ncov-(15).png?sfvrsn=a8b9e94_2

2. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU)

Ülkemizin de kurucu üyesi olduğu Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nin (ITU) bu konuda görüşleri şu şekildedir:

Covid-19 insanlık için bir tehdittir. Aynı zamanda bilgi teknolojilerinin ve sosyal medyanın hastalıkla mücadelede bu derece kullanıldığı ilk salgın hastalıktır. Ancak bu teknolojiler, bu eşi görülmemiş kriz sırasında insanları güvenli, üretken ve bağlantılı tutmaya yardımcı olduysa, Covid-19 hakkında da korku ve karışıklık yaydılar.

5G teknolojisi ile Covid-19’un yayıldığı iddia edilse de ITU bilimin yayındadır ve bu iddiaların hiçbir bilimsel temeli olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Covid-19 hakkında doğru ve güvenilir haberler yapılmalıdır. Son olarak Covid-19’u yenmek için bizi daha güvenli, daha güçlü ve daha bağlantılı hale getirmek için bu teknolojilerden yararlanmaya devam edilecektir.

Sonuç

Tüm dünyayı etkisine alan korona virüsünün tam olarak neyden kaynaklandığı henüz tam olarak bilinmemektedir. İlk olarak yarasadan yayıldığı iddia edilse de son olarak 5G baz istasyonlarının yaydığı söylentileri gündeme gelmiştir. Baz istasyonlarının sağlığa etkileri ayrı bir konudur. Ancak uzmanların görüşü koronanın 5G baz istasyonları ile ilgisinin olmadığı yönündedir.

Kaynakça:

  1. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
  2. https://www.itu.int/en/Pages/COVID-19/5g-covid-19-statement.aspx